Вопрос - ответ

  • Лизинговый калькулятор
  • Срок лизинга (в месяцах)
  • Стоимость предмета лизинга (KZT/USD)
  • Аванс в % от стоимости предмета лизинга

Сделка с компанией «ELOFT GROUP»

 

"Ұлттық лизинг компаниясы" Акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі өзінің акционерлері мен инвесторларын ELOFT GROUP компаниясымен ірі мәміле жасасқандығы туралы хабардар етеді. Барлық туындаған сұрақтар бойынша келесі мекен-жайға хабарласуға болады: ҚР, Алматы қ., Медеу ауданы, Жангелдин к-сі, 32 үй, тел: 8 (727) 386 28 11.
 
Совет директоров АО "Национальная лизинговая компания" извещает своих акционеров и инвесторов о заключении крупной сделки с компанией ELOFT GROUP. По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: РК, г. Алматы, ул. Джангильдина, д. 32 или по телефону 8 (727) 386 28 11.

 

Вернуться назад